Uitroeping Boerenbruidspaar KV De Piepkukes 2023:

PosterBB2023Rik en Lotte 47e boerenbruidspaar van KV de Piepkukes

Op zaterdagavond 7 januari vond aan het einde van wederom een geslaagde bonte avond van KV De Piepkukes de uitroeping plaats van het 47 e Boerenbruidspaar en de complete familie. Hierbij aanwezig was ook zijne Dorstluchtige Hoogheid Prins Bob I met zijn prinses Linda.
Ook dit jaar was het weer een complete verrassing wie het bruidspaar en de overige familieleden zouden worden. Als passend thema werd volgens veel gebruikt d’Indjs gezegde gekozen voor: “Völ noote oppe zang hebben”. Dit als verwijzing naar het 25-jarig jubileum van harmonie Pro Musica. Vanwege corona zijn zowel het 25-jarig jubileum als het boerenbuidspaar van 2021 doorgeschoven naar 2023 waardoor een mooie match is ontstaan.
De presentatie lag in de gezegende handen van Pastoor Erwin Wijnen, tevens voorzitter van harmonie Pro Musica. Hij had hierbij hulp van Leon Linders, één van de leden van De Prulle-Joekels. Vol trots werd het boerenbuidspaar dat beiden lid is van de harmonie gepresenteerd aan het enthousiaste publiek.
Bruid: Lotte Meeuws
Lotte van Trees van Tjeu van Ruivers Toontje en Truus van broeëne Driekske en van Jan van Piet van De Roëje Jan en Dien oppe hook van ut kievitstreutje
Bruidegom: Rik Beerens
Rik van Peter van Sjang van Hoovers Sjeng en van Nel van An van de Sjans en van Resie van Louis van Fleuren Thies en van Mia van Toon van Trees

Op zaterdag 4 februari 2023 om 20.33 uur zal het heugelijke feit plaatsvinden, dat boerenzoon Rik en de zorgzame Lotte in het onecht verbonden worden bij café ‘t Verschil door de ambtenaar en het pestuuërke. Zorg dat je erbij bent want dit wil niemand missen!

Namen van complete familie:
Bruid Lotte Meeuws en bruidegom Rik Beerens.
Ouders Bruid:
Tiny Bongaerts: Tiny van Sjan van Heuts van Bracht en Bèr van Drikes vanne Baas en van Lien van Tina vanne Bus en van Brös Sjeng
Dimitri Korsten: Diem van Jac van Hille Pier en Bax Gritje en van Annie van Gerte Cornelis en Gerte Drien
Ouders Bruidegom:
Carin de Lepper: Carin van Mieke en Thömke Coenen van de Busch
en maagd en beddenopmaakster van Ad van Adriaan van de Hei
Leon van Goor: Leon van Sjef van Nies Leij en vanTruus van Houtskoeëpe Zjang
Getuigen:
Maud Vrenken: Maud van Ton van Tjeu van Vrenken Sjeng oet ut Vreigelriek en Truus van Claesen oet ut Sjanesmaekersriek en van
Dorien van Jan van Keizersbosch oet ut Kwiebusseriek
Rob Korsten: Rob van Huub van Theu van Korsten Bertje
Bruidskinderen:
Bruudsmaegtje Milou van Nieuwenhoeven: Milou van Marcel van Theo van Trinkes Tinus en van Corry van Ciske en van Lyzet van Bert van Houterlot en van Mia van Krukkekoôp
Bruudsjonker Seb Snijders: Seb van Patrick van Wiel & Zus De Snijder – Aspers en van Angelien van Jac & Nelly van Kets – Geraats