Piepkuke schlager 2019

Tekst: Maud Haex – van de Voort
Muziek: Maurice Fermont
Artiesten: FF anger kukes

VAE PAKKE OS WEER SAME

Hey hey hey
Hoooooooooo
Lalalalalalala lalalalalalala
Hey hey hey
Lalalalalalala Lalalalala

Couplet:
Ederein gieët altieëd ziêne eige weeg,
det zeen vae toch zoeë gewindj.
Oos wichter di-j zeen nôw toch al bevrindj met ein,
en vae woeëne in d’Indj.
Mer ès ‘t dan weer bienao vastelaovendj,
kome vae op ‘n idee.
En wille vae toch allemaol ’t zellufdje,
dus zeen vae same hi-j.

Refrein:
Kom vae pakke os weer same,
ein tradisie ès ontstaon.
Door vastelaovendj ein gewore,
dus nôw laote vae um gaon.
Kom vae pakke os weer same,
woeë kûms dich nôw toch vanaaf?
Bisse waal of neet van d’Indj,
dit fieëst ès uch waal bekindj,
want vae rope now ALAAF!

Lalalalalalala lalalalalalala
Hey hey hey
Lalalalalalala Lalalalala

Couplet:
Ideje vör ‘n leedje waere gemaaktj,
aan d’n optocht weurtj gedachtj.
De meiste lol dae hebbe vae dan toch al,
mer toch weurtj wat bedachtj.
En zeen dees dol daag dan weer aangebroke,
nao veurbereiding van ‘n jaor.
Dan wille vae weer allemaol ’t zellufdje,
en zeen vae d’r vör klaor.

Refrein:

Brok:
Komtj nôw dootj toch gewoeën met os mej,
hieël d’Indj kintj dit fieëstje waal.
Ut maaktj neet oet woeë jae van zeetj,
vae spraeke nôw dezelfdje taal.

Refrein:

Bisse waal of neet van d’Indj,
dit fieëst ès uch waal bekindj,
want vae rope nôw ALAAF!