IN MEMORIUM Raodslid en Aod Prins Chris I Reijnen:

chris1Tôwspraak vorst Marc Beelen bi-j ‘t aafscheid van Christian Reijnen op 22 mei 2021

Dao zeen gein weurd vör te vinge…..
Wi-j vae ein paar waeke geleje unne breef krege en te huuëre krege over de gezondjheids situasie van Chris, haje vae neet kunne dinke det vae hi-j nôw same zoje zeen um aafscheid te motte neme van Chris. Wi-jdet Chris met zien hoeëshaoje in d’Indj kwoom woeëne, waas det neet allein um te woeëne en um van hi-joet te gaon werke. Door ’t sporte en aktief te zeen in de gemeinschap, krege ze door de jaore haer völ vrindje en vriendinne in ’t dörp. Daodoor vele ze op en det in de goje zin van ’t woord, waodoor Chris vör van alles woord
gevraogdj. Umdet hae vong det de wichter op tieëd ein good vastelaovesgeveul moste krieëge, gong Chris aane slaag as besteurslid vanne Krielkes.Same met de anger besteursleje organizeerdje Cris völ vör de wichter en hae stook dao völ tieëd in. Um dit alles te laote slage heet Chris zich van 2000 tot en met 2006
ingezatte vör de Krielkes, en eder jaor opnôw zörgdje hae met zien mede besteurslede vör ein schoeën Prinsepaar met komplieëte aanhang. Neteurlik gonge ze zelf ouch flink op stap en genote met de wichter van de vastelaovendj. Det waas de lede vanne prinsecommissie ouch opgevalle en ze vroge aan Chris as hae
prins van de Piepkukes zooj wille waere in ’t sezoen 2005-2006. Det heet Chris gedaon, en wat hete dao met zien hoeshaoje en zien adjudante Hein Hendriks en Bart van den Boom en eur dames van genote. Ze hebbe d’r ‘n schoeën sezoen van gemaaktj en zich
as echte ambassadeurs vanne Piepkues geprizzenteerdj. Binne en boete d’Indj gong hae veurop as gruuëtse hoeëgheid, dit met zien krachtig devies “Vastelaovesveerders maaktj plezeer en lol en gaotj dees daag flink oet eure bol”.
Nao zien prinsschap noom Chris zien verantwoordelikheid vör de vastelaovendj, ’t ieërste jaor vanoet zien prinsschap en daonao as aafgevaardigdje vanne Prinsegarde. Daonao ès Chris ein paar jaor oet ’t besteur gewaesj, mer hae waas waal lid vanne raod van ellef, det waase al vanaaf zien abdicasie in 2006. Daonaeve waas Chris eine echte werker en det bleek met opbouwe, tummere en aafbraeke, tössedoor neteurlik same eine jeppe. Vör al zien verdeenste vör de d’Indjse vastelaovendj en de inzet vör de Krielkes en de Piepkukes heet Chris in 2013 de roeëj ongerscheiding moge ontvange. Al in 2011 kreeg Chris van de BCL de lede orde vör ‘t 11 jaorig lidmaodschap van ’t besteur. Ouch in 2018 kwoom de BCL weer nao d’Indj um Chris de deenstorde van 1 x 11 jaor raodslid um te hange.
Wi-j de gezondjheid uch begos te plaoge, vongdjae ’t hieël vervaelendj um nein te verkoupe as det d’r weer ’n beroep op uch woord gedaon. Gae kosdj neet good tege de kaoj, of gae mosdj passe umdet eur lichaam neet wildje. Gae zagdj dan waal ’s dejje woeëdj stoppe um dejje niks mieër kosdj beteikene vör de Piepkukes. Ederein maakdje uch dudelik det det neet hoofdje en dejje d’r gewoeën bi-j huuërdje en gewaardeerdj woordj waat dejje waal nog kosdj doon. As eine echte rezerve kanseleer heeldje alles inne gate, gae attendeerdje de vorst op zake di-j uch op vele en ongersteundje um met ’t oetreike vanne medalies. Bi-j aktiviteite heelpdje mej met borde plaatse, allemaol belangrieëk werk vör de Piepkukes. As lid vanne raod van ellef haadje de lat altieëd hoeëg ligge. Gae zoodj in verschillendje commissies zoeë as ’t Kakelspektakel (de lidjesaovendj), gae holpdj met ’t Spek met Eijer concert mej eikes bakke, en gae zoodj in de Boorbroêleft organizasie. Daonaeve woordje al ein paar jaor sikkretaris vanne aod Prinsklup en alles hejje vol overtuuëging gedaon. Vae as lede vanne raod wore aaltieëd bli-j as vae d’r op oet trokke en de deur vanne kefee ope gong en Chris kwoom met Petra, of allein, binne um mej te gaon. Gae haadj nog getwiêfeldj inne middig of ’t waal zooj lökke um dejjje neet fit woordj, mer gelökkig kos ’t op ’t lèste moment regelmaotig nog. Vae wore dan allemaol bli-j um uch weer te zeen en mej kosj gaon genete. Nôw vandaag ès ’t angers en kunne vae neet mieër genete van eur plezeer, eure eige humor. Mer waat vae waal wete, ès det vae uch ongeluifelik moge bedanke vör al di-j jaore dejje uch hedj ingezatte vör de Piepkukes. Ut deut os good det vae wete dejje zelluf ouch hedj genote van al di-j schoeën momente. Chris, vae zulle uch gaon misse, mer edere kieër as det vae langs of bi-j ’t kunstwerk van de Piepkukes gaon, dan zeje weer bi-j os. Dao stieët eure naam vör altieëd gegraveerdj “Chris Reijnen 2006” Prins vanne Piepkukes. Hi-jdoor zulle vae altieëd aan uch herinnerdj waere as eine goje mins dae veur ès gegange as Prins van KV de Piepkukes. Daonaeve hejje völ beteikendj vör ’t voortbestaon vanne Piepkukes, waovör vae uch dankbaar zeen. Chris, ’t gieët uch good en names de hieël vereiniging maak ich ein dankbaar buiging vör uch.

Chris, Danke, Danke, Danke