Zoeë aes ut begonne

rve

KV De Piepkukes is opgericht in november 1963.
De naam De Piepkukes is ontleend aan het destijds fokken van piepkuikens in onze omgeving door de minder draagkrachtige mensen, die naast hun werk nog een bijverdienste nodig hadden om rond te komen.
Destijds waren het grote gezinnen met een karig inkomen en dat werd dan aangevuld met de inkomsten uit het slachtrijp maken van piepkuikens.

In de eerste jaren was er wel een bestuur met leden van de Raad van Elf en de toenmalige president Jack Verstappen welke later werd opgevolgd door Louis Hermans maar er was nog geen Prins. De voorzitter destijds was, aangevuld met secretaris Harrie Sentjens en de latere penningmeester Lei Heijnen

De eerste prins, Prins Jef I Bongers werd in 1969 uitgeroepen en destijds waren er nog geen prinsenrecepties dus op Zondag begon toen de “Vastelaovund-j” en duurde tot en met Dinsdag.
In deze beginperiode werden er nog veel dansavonden georganiseerd en er was al sprake van Bonte Avonden die plaats vonden op de zolder van de voormalige school en er werd een groep Dansmarietjes opgericht. 
Prins Jef I werd daarna onze eerste Vorst. 
De vergaderingen werden beurtelings gehouden bij café Frans Hoezen en de latere uitbater Broer van de Berk en bij café Hulsers en dat is Baant-j Pieer.
Onze Erevorst Frans was de vierde en tevens laatste Prins die werd uitgeroepen op de schoolzolder. 
Het jaar daarna 1973 was de gymnastiekzaal “Reigershorst” gereed en kon men gebruik maken van deze zaal, zij het dat het huidige podium er nog niet was. Dit is in een later stadium aangebouwd.
Het jaar daarna werd Frans Heijnen Vorst en deed dit tot 1995, dus 22 jaar en werd opgevolgd door de huidige Vorst Peter Wijen.

Prins Frans II  was de eerste prins die adjudanten had aangesteld te weten Henk Konings en Henk Loyen.

In 1974 werd de eerste Tok Tok georganiseerd en de eerste winnaar was Broer van de Berk sindsdien is dit liedjesfestijn ieder jaar.
We maken al jaren gebruik van  “Het Vastelaovund-j Kwintet” en dit bestaat momenteel uit Bert Peeters, Wiel Ghielen, Vorst Peter Wijen en Ralf Sillekens en tot voor kort Mart Sillekens, Jean Pierre Knapen en Ton Berben.

In 2006 organiseerden wij voor de derde maal de Limburgse Buutekampioenschappen en dat hadden we te danken aan onze drievoudig Limburgs Buuttekampioen Will Knapen.

Tegenwoordig  is onze vereniging uitgebouwd en we kunnen met recht spreken van een bloeiende vereniging  die bestaat uit Prins, Prinses, Adjudanten, Vorst en Raadsleden, reserve Raadsleden, Damesgarde,  en een bestuur van 9 personen waarvan, Patrick Snijders Voorzitter, Linda Thijssen secretaris en Jeroen Rietjes penningmeester is.
Verder hebben we 3 groepen Dansmarietjes en dit zijn in totaal 15 dansters met de naam “De Kwikstertjes”.
We hebben de Prinsengarde, waarin bijna alle oud prinsen zich  hebben aangesloten , Ereleden, Bijzondere leden, Damesgarde en gewone leden.
Enkele jaren geleden waren er ook nog VIP leden ( Voor Ideale Piepkukes) maar deze zijn opgegaan in de Ereleden. 
Tevens is er sinds 1985 een jeugdraad genaamd De Krielkes waar de Jeugdprins en de Raad gekozen wordt uit de leerlingen van groep 8 van basisschool De Tweesprong met een zevenkoppig bestuur waarvan René Dings  voorzitter is, Kim Horyon secretaris en Ingrid Zegveld Penningmeesteres.

loading